Vooropleiding DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Toelating DEEL I

1. Muzikale Vooropleiding
2. Algemene Vooropleiding

Muzikale Vooropleiding


Deelname aan de vakopleiding van de Schumann Akademie is mogelijk zonder toelatingsexamen. Onjuiste inschatting van uw ingangsniveau kan echter leiden tot teleurstellingen; daarom raden wij aan om het gratis 'oriëntatiepakket' van onze website te downloaden en dit goed te bestuderen.
Mocht daaruit blijken dat uw aanvangsniveau niet toereikend is, dan adviseren wij om in te schrijven voor fase 1 en eventueel fase 2 van de vooropleiding. Om tijdens de vakopleiding vast te stellen of de door u gemaakte keuze een juiste is, vindt aan het eind van elk studiejaar een 'studievoortgangstoets' plaats.
U krijgt op basis van de resultaten een studieadvies.

Download het ORIËNTATIEPAKKET [24.730 KB] en/of kijk onder Vooropleiding.


Algemene Vooropleiding

De Schumann Akademie verzorgt lessen op HBO-niveau.
Voor deelname aan de vakopleiding stellen wij - naast een minimumleeftijd van 18 jaar - een havo-diploma (of diploma van vergelijkbaar niveau) verplicht.

Voor aspirant-studenten zónder havodiploma hanteren wij de volgende regeling:
Verplichte deelname aan FASE 1 van de vooropleiding klassiek, deze fase moet geheel en met gunstig gevolg worden afgerond.