Aanmelden

Privacyverklaring

De Schumann Akademie te Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schumann Akademie
Rietvoornkolk 2, 8017 PC Zwolle (geen bezoekadres)
038-460 26 90

Verwerking persoonsgegevens

De Schumann Akademie verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum en nationaliteit
- Adresgegevens
- E-mailadres

Aanvullende gegevens die wij verwerken:

- Studiegegevens van eerder genoten opleidingen
- Eventueel genoten muzikaal onderwijs/diploma’s
- Muziekinstrument/hoofdvakkeuze

Doel van verwerking persoonsgegevens

- Inschrijving als student voor een opleiding
- Het afhandelen van uw betaling van lesgeld
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Schumann Akademie bewaart uw persoonsgegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij bewaren alleen de gegevens die nodig zijn om het hierboven beschreven doel te realiseren. Na de wettelijke bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Schumann Akademie verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, zonder nadrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Schumann Akademie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Aanpassen of verwijderen van gegevens

Aanpassing of verwijdering van persoonsgegevens kan plaatsvinden door een schriftelijk of telefonisch verzoek hiertoe te richten aan de administratie. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Schumann Akademie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

© Schumann Akademie 2019